มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมพัฒนา OTOP ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพิ่มทักษะทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย

 • เป็นผู้ประกอบการและ/หรือทายาทผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว กลุ่มเครื่องสำอางและสมุนไพร
 • มีความต้องการในการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และพร้อมที่จะลงทุนในด้านการผลิตเพื่อรองรับการขอมาตรฐานต่างๆ
 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมโครงการได้อย่างเต็มที่ และพร้อมให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน
 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการรับการพัฒนาทักษะทางด้านธุรกิจในการประกอบธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจการตลาด การผลิต การจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการลงทุน

หัวข้อสัมมนา

 • การตลาด
 • การผลิต
 • การจัดการองค์กรและทรัพยากร
 • การบริหารการเงินและการลงทุน
 • การสร้างแบรนด์

วิทยากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิยม กำลังดี  รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
 • คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ห้องธัญธัช 1 ชั้น 5 โรงแรมกระบี่ โกลเด้น ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

Download กำหนดการ กำหนดการอบรม OTOP – กระบี่ up

ติดต่อ – สอบถาม คุณ จตุพร สุทธิพันธ์ (จ้า) 089 105 4229

Comments are closed.