ม.วลัยลักษณ์พร้อมเปิดตัว Tech Startup Club | เริ่มต้นด้วย Startup Adventure

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัว Tech Startup Club เน้นสนับสนุนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่มีแนวคิดธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม , ประเพณี , ศิลปะ , ประวัติศาสตร์ , ธรรมชาติ , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , Animation , Digital Content หรือเป็นธุรกิจบริการที่เน้นการบริการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ หรือมีความแต่งต่างในรูปแบบและหรือกระบวนการในการให้บริการ

สำหรับกิจกรรมเปิดตัว Tec Startup Club ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าใจรูปแบบของกิจกรรม Tech Startup รวมไปถึงช่องทางการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และแหล่งเงินทุน และได้เข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับ Lean Canvas จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร
นายนพเดช เตชะราชกุล  COO และ Co-Founder of Local pillow

วันที่ เวลาและสถานที่ 
ในพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนับสนุนกิจกรรมโดย

  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กำหนดการ

09.00 น. – 09.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.30 น. – 10.00 น.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ SIPA กล่าวเปิดงาน
10.00 น. – 10.45 น.   Lean Canvas ช่วงที่ 1
10.45 น. – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 น. – 12.00 น.  Lean Canvas ช่วงที่ 2
12.00 น.                 ปิดกิจกรรม

น้องๆนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วม สามารถสมัครได้ที่ Tech Startup Club ทางทีมงานจะติดต่อเพื่อขอยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้งครับ


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075-673579

Comments are closed.