ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม Startup Talk การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 310 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.


วิทยากร

Mather

Mather  Carscallen  Presedent. C.E.O. & C.S.O. of SabrTech Inc., Halifax, NS
Founder and strategic leader of SabrTech Inc. a Canadian base developer of cost-efficient, scalable technologies that enable the commercial production of micro-algae.

Award

SXSW Eco Finalist  (2016)
Blue Economy Challenge Top 20 (2016)


ลงทะเบียนได้ที่นี่ (รับจำนวนจำกัด)

Comments are closed.