เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Startup Initiative

กิจกรรม Startup initiative จุดประกายความคิดเริ่มธุรกิจ Startup เป็นกิจกรรม Talk ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Startup Walailak ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ Startup ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยรูปแบบเป็นการบรรยายโดย อาจารย์ธรรมศักด์ อรชุนวงศ์ โค้ชเดี่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศ พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการโดยนักร้องชื่อดัง คุณเสกสรรค์ ปานประทีป ศิลปินนักร้องชื่อดังระดับประเทศ และแขกรับเชิญ นายธนอรรถ  ศิรชัยทัศ  Director of TDH Prestigious Dermatology Co., Ltd. เจ้าของผลิตภัณฑ์ Wiesse ครีมกันแดดนาโน ที่เกิดจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
  • นักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เจ้าหน้าที่ บุคลากร อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • บุคคลสนใจทั่วไป

วิทยากร

  • อาจารย์ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ โค้ชเดี่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาดและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการระดับประเทศ
  • นายเสกสรรค์ ปานประทีป นักร้องชื่อดังระดับประเทศ
  • นายธนอรรถ ศิรชัยทัศ Director of TDH Prestigious Dermatology Co., Ltd. เจ้าของผลิตภัณฑ์ Wiesse ครีมกันแดดนาโน

สถานที่และเวลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

สำรองที่นั่งได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 075 673580 คุณนันท์ภัส เหมทานนท์

 

จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

 

Comments are closed.