การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ ให้กับทีมนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Tech Startup Club ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 4  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ-นครศรีธรรมราช

ติดต่อ สอบถาม และ สมัครได้ที่

นายซูกิมพลี  หนิจิบุลัด โทร 075 673579
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments are closed.