ประกาศผล 5 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Researh to Market 2016 (จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมประสานสุข รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้คัดเลือกทีมนักศึกษาและงานวิจัยจำนวน 5 ทีม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ผลการคัดเลือกทีมนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

33

ทีม NEKED EYE
ผลงานวิจัย การพัฒนาวิธีตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6 PD
นักวิจัย อ.ดร.อรวรรณ  สาระกุล  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


44

ทีม SYZYGY
ผลงานวิจัย การปรับปรุงอาหารคัดเลือกและแยกเชื้อแบคทีเรีย
นักวิจัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


11

ทีม Fresh AG
ผลงานวิจัย เจลแต้มสิวผสมแบคทีริโอซินที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิว
นักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


22ทีม สี E-C-O
ผลงานวิจัย นวัตกรรมสีเขียวของสีทาอาคาร
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


55

ทีม ทำ-มะ-ชาติ
ผลงานวิจัย สเปรย์ไล่หนู
นักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ดูภาพเพิ่มเติม 

Comments are closed.