จุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (R2M)

กิจกรรม R2M (Research to Market) คืออะไร 

R2M (Research to Market) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมของนักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยในการวางแผนและมองโอกาส รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และหาช่องทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการต่อไป


รูปแบบกิจกรรม

1. รับสมัครผลงานวิจัยทีมีความพร้อม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม R2M (Research to Market) 2016 โดยงานวิจัยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ที่มาแนวคิดของงานวิจัย,จุดเด่นของงานวิจัยและเทคโนโลยี,กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ลูกค้า,แนวคิดและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกและได้พัฒนาต่อเป็นแผนธุรกิจจะได้รับค่าตอบแทน ผลงานละ 2,000 บาท (ทั้งนี้นักวิจัยต้องให้ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ปรึกษาหารือมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

2. รับสมัครทีมนักศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป) ทีมละ 3-5 คน จับคู่ผลงานวิจัย-ทีมผู้เข้าร่วมประกวด

3. เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 คัดเลือกตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ทีม พร้อมเงินรางวัล ทีมละ 5,000 บาท

4. ตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วม Boot Camp ระดับภาคใต้ วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

5. ตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท


กิจกรรม Boot Camp รอบคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 11 – 13  พฤศจิกายน  2559 ณ ประสานสุขรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม Boot Camp รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม Boot Camp รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


วิทยากร 

 


โค้ช / พี่เลี้ยง

คุณธีติมา  ฉ้วนเจริญ
คุณนันทภัส เหมทานนท์
คุณซูกิมพลี  หนิจิบุลัด
คุณพัฐชญาณ์  แซ๋โง้ว
คุณโชติญา  มีเพียร


มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ภาคเหนือ)
 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ภาคเหนือ)
 4. มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคเหนือ)
 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคเหนือ)
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิต (ภาคเหนือ)
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ภาคเหนือ)
 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้)
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคใต้)

รายละเอียดเพิ่มเติม (R2M 2014 – 2015)

R2M Walailak ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค

ร่วมกันส่งกำลังใจทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกิจกรรมการแข่งขัน Research to Market (R2M)

ทีมชนะเลิศกิจกรรม R2M รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์