ชวนมาทำไอศกรีมในแบรนด์ของตัวเอง | ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโยเกิตจากนมแพะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมให้หัวข้อ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไอศกรีมโยเกิตจากนมแพะ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากนมแพะ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยใช้เครื่องมือและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพได้จริง

วิทยากร

  1. ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เจ้าของงานวิจัย)
  2. คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  3. นางสาวอวยพร  ศรีเรืองขนาบ เจ้าของกิจการภู่ไอศกรีมโฮมเมด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  4. อาจารย์ ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  5. อาจารย์ฮุซเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  6. ผศ.ดร.นิยม  กำลังดี  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่จัดกิจกรรม  วันที่ 11 -13 มีนาคม 2560

กำหนดการจัดงาน Download icescream

Comments are closed.