ทีมชนะเลิศกิจกรรม R2M รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับน้อง ๆ นักศึกษาทั้งจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ชนะใจกรรมการในการแข่งขัน R2M‬ และเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยธัย รวมทั้งดีใจกับผลงานของอาจารย์ที่ได้คิดต่อยอด และดีใจกับสำนักวิชาฯ ที่มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัยครับ

Comments are closed.