ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว

ที่ตั้งสถานประกอบการ : สวนลุงสงค์สุราษฎร์ 109 หมู่ 3 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ประกอบการ : คุณณัฐธิญาณ์ ธัญญลักษณ์

ทีมที่ปรึกษา :  คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง และอ.ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และ คุณนรินทร์ พสุนธราธรรม (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)