แกะหนังตะลุง

ผลิตภัณฑ์ : แกะหนังตะลุง

ที่ตั้งสถานประกอบการ : กลุ่มหนังตะลุงรักษ์คอน 19 ซอย 6 ศรีธรรมโศก ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ผู้ประกอบการ : คุณศิริมาศ สุวรรณสังข์

ทีมที่ปรึกษา : อ.เจษฎา สุขสิกาญจน์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และคุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)