เชื้อราควบคุมโรคพืชและศัตรูพืช-ไตรโคเดอร์มา-บิวเวอร์เรีย-เมธาไรเซียม

เชื้อราควบคุมโรคพืชและศัตรูพืช-ไตรโคเดอร์มา-บิวเวอร์เรีย-เมธาไรเซียม

 

นักวิจัย

 

ผู้ประกอบการการ