เจลาโต้ไทม์ไอศกรีม

ผลิตภัณฑ์ : เจลาโต้ไทม์ไอศกรีม

ที่ตั้งสถานประกอบการ : บริษัท เจลาโต้ไทม์ จำกัด 21/8 หมู่ 7 ซอยกลุ่มยาง ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

ผู้ประกอบการ : คุณพิทยา ภาษี

ทีมที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปราณี มนูรักษ์ชินากร (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และคุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)