เครื่องถม

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องถม

ที่ตั้งสถานประกอบการ : 1 ถ.สระเรียง ต.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ในเมือง) อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

ผู้ประกอบการ : คุณจิรัฐศรี นกอักษร

ทีมที่ปรึกษา : อ.เจษฎา สุขสิกาญจน์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และคุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)