ศรีวิชัยไข่เค็ม

ผลิตภัณฑ์ : ศรีวิชัยไข่เค็ม

ที่ตั้งสถานประกอบการ : 6/3 บางท่าข้าม หมู่ 2 เจริญลาภ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ผู้ประกอบการ : คุณสุพรรณี แน่นอน

ทีมที่ปรึกษา : คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง, อ.ศกุนิชญ์  จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์) และคุณนรินทร์ พสุนธราธรรม (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)