พร้อมแล้ว 11 งานวิจัย กับ 10 ทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม R2M คัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีการเสนองานวิจัยเพื่อให้ทีมนักศึกษาได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ และ ได้มีการรับสมัครน้องๆนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม R2M (Research to Market) 2016 เมื่อช่วงเดือน กันยายนที่ผ่านมา

มีผลงานวิจัยที่เสนอเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ผลงาน และ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 10 ทีม รวม 35 คน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 2 วัน 2 คืน ณ โรงแรมประสานสุข รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับเลือกงานวิจัยที่สนใจมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจให้เป็นจริง

ทีมนักศึกษาจะได้พบกับวิทยากรมากความสามารถ ที่จะมาช่วยกันวางโมเดลธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัย เรียนการเงินเบื่องต้น และเทคนิคการนำเสนอ ทุกทีมจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ Pitching (นำเสนอทางธุรกิจ) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม R2M (Research to Market) 2016

 1. เจลแต้มสิวผสมแบคทีริโอซินที่มีผลต้านแบคทีเรียก่อสิว
  รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ชุดคิทอุโมงค์ลม
  อาจารย์ ดร. พรรณศิริ ดำโอ และ อาจารย์ มุกดา ธรรมกิรติ
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. นวัตกรรมสีเขียวของสีทาอาคาร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. การศึกษาเทคโนโลยีไมโครเวฟที่ความดันต่ำเพื่อการอบแห้งสะตอที่สามารถคืนตัวได้ที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบในเชิงพานิชย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. สเปรย์ไล่หนู
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 6. สเปรย์ฉีดหมวกกันน๊อค
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. Spincross over
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ผกา ฮาร์ดิง
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของด้วงสาคูและการผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากด้วงสาคู
  รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 9. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันด้วงสาคูแคปซูลเพื่อใช้เป็นอาหารเสริม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธ์พิพัฒน์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. การพัฒนาวิธีตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6 PD
  อ.ดร.อรวรรณ  สาระกุล
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 11. การปรับปรุงอาหารคัดเลือกและแยกเชื้อแบคทีเรีย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

กำหนดการกิจกรรม R2M

Comments are closed.