ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้าน IP และ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผลิตภัณฑ์ Eye Gel  ณ บริษัท ขวัญมุย จำกัด อ.ปากพนัง จากนั้น ได้เข้าให้คำปรึกษา กับคุณทวี ศรีเกตุ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ใบทุเรียนน้ำอบแห้ง ณ ไร่ทรัพย์ทวี อ.ปากพนัง

การลงพิ้นที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้กิจกรรมประกวดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม (IPC 2015) โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ บ.ไร่ทรัพย์ทวี จำกัด ได้ที่ http://www.raitrubtawee.com/

glife Eye Gel2 Eye Gel1 Eye Gel

Comments are closed.