น้ำพริกเสบียงจ้าน

ผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกเสบียงจ้าน

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 4/16 ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120

ผู้ประกอบการ : คุณวิวรรธน์ โกละกะ

ทีมที่ปรึกษา : คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์), ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย (ด้านการรับรองมาตรฐาน), อ.ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง และ อ.ศกุนิชญ์  จันทร์ทอง (ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์), คุณนรินทร์ พสุนธราธรรม (ด้านการพัฒนาเครื่องหมายการค้า)