นักวิจัยและผู้ประกอบการได้รับรางวัลในการประกวด STSP Innovation Awards 2016

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดให้มีการประกวด STSP Innovation Awards 2016 และ มีการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า คุณชาญเดช วังสะวิบูลย์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Norrat ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในสาขานักธุรกิจนวัตกรรม และ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ เจ้าของนวัตกรรมชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่และเกียรติบัตร ในสาขากระบวนการนวัตกรรม

โดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าว ในงาน ม.อ. วิชาการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

ทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทั้งสองท่านด้วยครับ

Comments are closed.