ทีมงาน WUSP ร่วมกิจกรรมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน C-UBI@มรภ.นครศรีธรรมราช

ทีมงาน WUSP ร่วมกิจกรรมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (C-UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน ณ มรภ.นครศรีธรรมราช วันที่ 22 กันยายน 2558
[huge_it_gallery id=”16″]

Comments are closed.