ต้อนรับทีมประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับทีมผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก SPA ซึ่งเป็นทีมประเมินติดตามผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้แทนของ STSP ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  ภาคเช้าเข้ารับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้างานของ WUSP และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานฯ ภาคบ่ายเดินทางลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อหมูที่ใช้บริการ IRTC จากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

[huge_it_gallery id=”15″]

Comments are closed.