ซอสกอและกึ่งสำเร็จรูป-มิสเตอร์บัง

ซอสกอและกึ่งสำเร็จรูป-มิสเตอร์บัง ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยแบบเข้มข้นและอิ่มท้องได้ตลอดเวลา ด้วยรูปแบบของซอสที่อยู่ในซองเพียงฉีกถุงแล้วนำไปคลุกกับอาหารที่สุก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ ไก่ และอาหารทะเล

งานวิจัย

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกอและกึ่งสำเร็จรูป

ผู้ประกอบการ

  • นายชัยรัตน์  มณีพฤกษ์ โครงการจัดตั้งบริษัท มิสเตอร์บัง จำกัด (ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ชัยจันทร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • อาจารย์ทรงพันธ์  จันทร์ทอง      สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (ออกแบบผลิตภัณฑ์)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อ – ผู้ประกอบการ
นายชัยรัตน์  มณีพฤกษ์  โทร 086 701 6541