ชมนาดสะตออบแห้ง

ผลิตภัณฑ์ ชมนาดสะตออบแห้ง

ชมนาดสะตออบแห้ง ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ช่วยยืดอายุสะตอสดให้เก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน เพียงนำสะตออบแห้ง ชมนาด มาแช่ในน้ำอุณหภูมิปกติ 1-2 ชม. ก็จะได้สะตอสดพร้อมสำหรับนำไปปรุงอาหารได้ทันที

วิจัยโดย 

  • ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงานหน่วยวิจัยฯ

เจ้าของผลิตภัณฑ์  

  • นางชมนาด  ศรีเปารยา (ศิษย์เก่าสำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

การรับรองมาตรฐาน 

  • ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • อยู่ระหว่างดำเนินการขอมาตรฐาน อย.

การสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ปรึกษา

  • ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ผศ.ดร.สุปราณี  มนูรักษ์ชินากร  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางจัดจำหน่าย FACEBOOK

ติดต่อ – สอบถาม

  • นางชมนาด  ศรีเปารยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมิสเตอร์สะตอ
  • โทร 075 499094 ,095 1015408