ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับภาคใต้คว้ารางวัล “ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาระดับประเทศ”

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาและนวัตกรรมตัวแทนระดับภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทีมที่ 1.ผลงาน “โหนดทิ้ง” ของ นางสาวปิยธิดา  รุ่งสุวรรณ และ นายพีระศักดิ์  หนูเพชร ทีมที่ 2.ผลงาน “ขมิ้นรวม (C-Mixx)” ของ นางสาวพรสุดา  แก้วมณี และ นางพรทิพย์ มาลาธรรม และทีมที่ 3 G-Life (ใบทุเรียนน้ำอบแห้งพร้อมดื่ม) ของ นายทวี ศรีเกตุ ทั้ง 3 ทีมได้รับการคัดเลือกระดับภาคใต้ นั้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนภาคใต้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ขมิ้นรวม C-Mixx) รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และรางวัล และรองชนะเลิศอันดับสอง (โหนดทิ้ง) รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ในการตัดสินรางวัล IPC 2015
ซึ่งมี รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว  มีรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาตราจารย ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลด้วย

[huge_it_gallery id=”6″]

Comments are closed.