ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” ฟรีๆๆๆๆๆๆ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ฟรีๆๆๆ  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะคัดเลือกผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพียง 30 ท่านเพื่อดำเนินการยื่นจดทะเบียนให้ฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.0 7567 2927 หรือ 0 7567 3575
Print Print

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่  ใบสมัคร

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ https://www.eventpop.me/e/434
Print

Comments are closed.