ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดโครงการ “กลยุทธ์ในการออกแบบและสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดโครงการ “กลยุทธ์ในการออกแบบและสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
a3โปสเตอร์แบรนด์-1

 

Comments are closed.