ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) ผลิตภัณฑ์ Richproducts Natural Soap ผ่านการ Pitching ได้สิทธิ์ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล Read more ›

พิธีลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค”

พิธีลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภ Read more ›