ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) ผลิตภัณฑ์ Richproducts Natural Soap ผ่านการ Pitching ได้สิทธิ์ไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศฮ่องกง

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล Read more ›

พิธีลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม “ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค”

พิธีลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภ Read more ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางมาเยียมชมการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดร.พิเชษฐ ดุ Read more ›